• Start
  • Nieuws
  • RRT werkt samen met Lectoraat Lichtgewicht Construeren van de Saxion hogeschool Enschede.

RRT werkt samen met Lectoraat Lichtgewicht Construeren van de Saxion hogeschool Enschede.

Als kunststofverwerkende bedrijven in staat zouden zijn tegen lage kosten vezelversterking toe te passen zouden ze meer mogelijkheden tot productverbetering hebben. Momenteel ontbreekt het de meeste bedrijven echter nog aan de kennis over dergelijke materialen, over de benodigde verwerkingsprocessen en over de hiermee gepaard gaande kosten. Een goed voorbeeld van zulke materialen zijn composieten (veelal continu-vezelversterkte kunststoffen), zoals de momenteel sterk in opkomst zijnde thermoplastische composieten.

Thermoplastische composieten worden al wel toegepast in de luchtvaart- en automobielindustrie. Hierdoor komt er steeds meer belangstelling voor deze groep materialen. Voor toepassingen in andere sectoren, zoals de industrie en de medische sector, biedt vezelversterking grensverleggende kansen.

Beoogde resultaten 3D-Comp

Samengevat moet het project 3D-Comp innovatieve kennis en technologie opleveren, waarmee het bedrijfsleven tegen lagere kosten 3D-printtechnologieën kan combineren met continu-vezelversterkte thermoplastische composietmaterialen. Hierbij gaat het om kennis en technologie op het gebied van:

  1. productontwerp
  2. verwerking van het materiaal
  3. milieu-effecten.

Meer lezen over het onderzoek en project 3DComp door Saxion-RRT? Klik hier, op deze website kunt u ook een PDF bestand downloaden waar het proces in beschreven staat.