RRT werkt samen met Roessingh Research and Development

Voor ontwikkeling en evaluatie van revalidatietechniek is research een belangrijk. Binnen het Roessingh concern werkt Roessingh Revalidatie Techniek nauw samen met Roessingh Research en Development (RRD) aan diverse revalidatietechniekprojecten.

Het cluster Revalidatietechnologie ontwikkelt en evalueert technologie voor mensen met een lichamelijke beperking. Hierbij richt zij zich in het bijzonder op mensen die te maken hebben met de gevolgen van een beroerte of een dwarslaesie. Het doel is het ontwikkelen van manieren om deze technologie in te zetten voor training en voor ondersteuning of vervanging van aangedane lichaamsdelen. Op die manier wordt optimaal functieherstel gestimuleerd.


Roessingh Research and Development (RRD) is het grootste wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor revalidatietechnologie in Nederland en een onafhankelijk onderdeel van Roessingh in Enschede. RRD is internationaal erkend als kennisinstituut op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine.

RRD werkt nauw samen met de Universiteit Twente, waar RRD maar liefst vier leerstoelen heeft:

  • Neuromuscular control and telemedicine
  • Technology supported cognitive training for rehabilitation
  • Revalidatiegeneeskunde en -technologie
  • Diagnostiek en behandeling van chronische pijn en vermoeidheid


Daarmee heeft RRD een brede en solide inbedding binnen de UT waarbij een groot deel van de kennisgebieden vanuit RRD aansluiten bij onderzoeksthema’s van de academische vakgroepen en bij de klinische praktijk.

Projecten

Evolutions Project    

De afgelopen jaren is RRT betrokken geweest bij het Evolutions-project, waarin vanuit Roessingh Research & Development samen met Roessingh Revalidatietechniek gekeken is naar de effecten van vroegtijdige verstrekking van enkel-voet orthesen in de vroege revalidatie na CVA.

Corien Nikamp is één van de bewegingswetenschappers van RRD. Ze werkt aan haar proefschrift op het gebied van timing van het aanbieden van enkel-voet orthesen in de revalidatie na een beroerte. De afgelopen jaren heeft Corien met enige regelmaat hierover nieuwe artikelen gepubliceerd. Op 29 mei 2019 zal zij haar proefschrift over dit onderwerp verdedigen aan de UT Enschede.

Ga naar deze website

Rheo Knee
Ga naar deze website