CVA

Cerebro Vasculair Accident (CVA), betekent ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. Dit kan een hersenbloeding of een herseninfarct zijn. In het dagelijks taalgebruik wordt een CVA ook een beroerte genoemd. Veelal is er links of rechts van het lichaam een verlamming en soms in meer of mindere mate afasie aanwezig. Verder kunnen de gevolgen voor gedrag en karakter zeer ernstig zijn. Een CVA zonder blijvende gevolgen noemt men een TIA.

Bij een CVA knapt een bloedvat in de hersenen (hersenbloeding) of raakt het verstopt (herseninfarct). In beide gevallen wordt de toevoer van bloed naar de hersenen verstoord. Daardoor krijgt het getroffen gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en raakt het beschadigd. Elk jaar worden in Nederland 41.000 mensen voor de eerste keer door een beroerte getroffen. Een herseninfarct komt het meest voor in circa 80% van de gevallen gaat het om een verstopping in de bloedvaten door een propje, dichtslibbing of een combinatie daarvan.

De gevolgen van een beroerte kunnen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich beweegt. Maar de gevolgen kunnen ook (min of meer) onzichtbaar zijn, omdat het gaat om veranderingen in het denken, de communicatie, de gevoelens en het gedrag. Een CVA betekent een ingrijpende verandering in het leven van degene die getroffen is en van de mensen in de naaste omgeving, zoals partner of kinderen. Na de plotselinge gebeurtenis van het CVA zelf en de aansluitende revalidatiefase, wordt pas duidelijk wat de blijvende gevolgen zijn. Dan begint een langdurig en moeilijk proces van het zich aanpassen aan de mogelijkheden en zoeken naar een nieuw evenwicht.

Lichamelijke gevolgen kunnen zijn: Verlamming, Hemiplegie (verlamming van één zijde van het lichaam) en Hemiparese (gedeeltelijke verlamming of verlies van spierkracht aan één zijde van het lichaam).

Voor meer informatie kunt u naar de website: Hersenletsel.nl