Kennis vanuit Nederland over voet- en loopproblemen naar Azië en Indonesie

Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) vindt innovatie en maatschappelijk ondernemen een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsvoering,  om zo te komen tot betere dienstverlening, aanmeet-, behandelmethodes en producten. Hierbij wil zij graag van betekenis zijn zowel nationaal, maar zeker ook internationaal om kennis verspreiding mogelijk te maken. RRT heeft de stichting Berjalan dan ook financieel ondersteund, om de uitgave van het boek mogelijk te kunnen maken. Om productverbetering te realiseren is de toepassing en verspreiding van goede kennis erg belangrijk. Voor Klaas Postema, revalidatiearts en directeur van de Stichting Berjalan, motivatie genoeg om als redacteur het boek “Pedorthic footwear, Assessment and treatment” samen te stellen.  

Lees meer

Stichting Noaberhulp en RRT sluiten sponsorovereenkomst tot 2023 (2)

Op 12 april 2016 hebben Noaberhulp en RRT hun reeds jarenlange samenwerking bekrachtigd in een overeenkomst. Dit betekent dat de komende 7 jaar Noaberhulp en RRT partners zullen blijven. Stichting Noaberhulp ondersteunt, in nauwe samenwerking met het Lilianefonds, mensen en in het bijzonder kinderen, met een handicap in ontwikkelingslanden met als doel een zo zelfstandig mogelijk en gelijkwaardig bestaan.

Lees meer

  • 1
  • 2