Vergoedingen

Hier vindt u informatie over de vergoedingen van verschillende behandelingen en hulpmiddelen van RRT. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met RRT of met uw verzekeringsmaatschappij. RRT heeft voor 2021 contracten met alle zorgverzekeraars. Of uw hulpmiddel vergoed wordt en voor welk bedrag, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis. In sommige gevallen wordt een hulpmiddel alleen vergoed met de juiste medische indicatie. Houdt ook rekening met uw eigen risico. Let op, aan onderstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Borstprothesen

De Borstprothesen worden vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. RRT heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Wanneer u de aanvraag van de arts en uw verzekeringspas meeneemt, kunnen wij de rekening rechtstreeks bij uw verzekering declareren.

Borstprotheselingerie en –badmode komen voor eigen rekening.

Wettelijke eigen bijdrage orthopedische schoenen

De wettelijke eigen bijdrage voor (semi-)orthopedische schoenen 2021 is vastgesteld op € 125,00. Voor kinderen onder de 16 jaar wordt de eigen bijdrage  € 62,50. De eigen bijdrage is het deel van kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. De bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde.

 Overzicht eigen bijdrages

  2020 2021
Eigen bijdrage OS verzekerden tot 16 jaar €   63,50 per paar €   62,50 per paar
Eigen bijdrage verzekerden van 16 jaar en ouder € 127,00 per paar € 125,00 per paar
Bron: College voor Zorgverzekeringen

Vergoedingen van:

Therapeutisch elastische kousen
vallen onder de basisverzekering. Bij de juiste medische indicatie worden ze vergoed. Afhankelijk van uw verzekeraar heeft u over het algemeen recht op twee paar/stuks per jaar of per veertien maanden. Sommige aan- en uittrekhulpen zijn opgenomen in het basispakket. Uitgebreidere aantrekhulpen kunnen aangevraagd worden met een recept van een arts. De vergoeding verschilt per verzekeraar. Onze adviseur kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Semi-orthopedische schoenen, orthopedische schoenen en voorlopige orthopedische schoenen

Deze voorzieningen vallen onder de basisverzekering als ze zijn voorgeschreven door een specialist. De schoenen worden door ons rechtstreeks bij uw verzekering gefactureerd. De gebruikstermijnen verschillen per verzekering.

Eigen bijdrage?

Voor orthopedische schoenen en semi orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 125,00. Verzekerden die jonger zijn dan 16 jaar betalen een eigen bijdrage van € 62,50 per paar (in 2021) Afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering, kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding van deze eigen bijdrage.

Eigen risico?

Orthopedische schoenen en semi-orthopedische schoenen worden vergoed uit de basisverzekering. U heeft voor de basisverzekering een wettelijk eigen risico van € 385,00 (2021) of een door u gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico. Zowel de eigen bijdrage als het eigen risico moet u zelf betalen. Hierop heeft Roessingh Revalidatie Techniek geen enkele invloed, aangezien het wettelijke regelingen zijn. Het kan dus voorkomen dat u op uw orthopedische schoenen naast de wettelijke eigen bijdrage ook van uw zorgverzekeraar nog een rekening ontvangt inzake uw eigen risico.

Verbandschoenen
Deze worden vergoed door de basisverzekering. Sommige supplementen, zoals voetbedden, kunnen (gedeeltelijk) voor eigen rekening zijn.

Maatpantoffels
Deze worden niet vergoed.

Orthopedische Steunzolen
vallen niet onder uw basisverzekering. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering verschilt per verzekeraar. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar. Orthopedische steunzolen betaalt u bij aflevering direct aan RRT. De rekening moet u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Prothesen en orthesen
worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Sommige aanvullingen kunnen voor eigen rekening komen. De gebruikstermijn van een prothese is drie jaar, voor een orthese twee jaar. Voor kinderen is de termijn afhankelijk van de groei.