Vergoedingen

Hier vindt u informatie over de vergoedingen van verschillende behandelingen en hulpmiddelen van RRT. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met RRT of met uw verzekeringsmaatschappij. RRT heeft voor 2024 contracten met alle zorgverzekeraars. Of uw hulpmiddel wordt vergoed en voor welk bedrag, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis. In sommige gevallen wordt een hulpmiddel alleen vergoed met de juiste medische indicatie. Houdt ook rekening met uw eigen risico. Let op, aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Semi-orthopedische schoenen, orthopedische schoenen en voorlopige orthopedische schoenen

Deze voorzieningen vallen onder de basisverzekering als ze zijn voorgeschreven door een specialist. De schoenen worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekering gefactureerd. De gebruikstermijnen verschillen per verzekering.

Download hier de PDF met het overzicht vergoedingen orthopedische schoenen 2024

Eigen bijdrage?
Voor een paar orthopedische schoenen of semi orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 130,00 (2024).  Verzekerden die jonger zijn dan 16 jaar betalen een eigen bijdrage van € 65,00 (2024) per paar.  Afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering, kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding van deze eigen bijdrage. Deze bijdrage betaald u in de meeste gevallen bij het afleveren van de schoenen. Bij een aantal zorgverzekeraars zal de eigen bijdrage door uw zorgverzekeraar bij u in rekening worden gebracht.


Verbandschoenen

Deze worden vergoed vanuit de basisverzekering als ze zijn voorgeschreven door uw behandelend arts. Sommige supplementen, zoals voetbedden, kunnen (gedeeltelijk) voor eigen rekening zijn.


Prothesen en orthesen

Prothesen en orthesen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, mits deze zijn voorgeschreven door een medisch specialist en er sprake is van een medische indicatie die voor vergoeding in aanmerking komt. De gebruikstermijn van een prothese is minimaal 36 maanden. Voor een orthese is de termijn afhankelijk van uw zorgverzekering en het soort orthese, dit kan verschillen van 12 tot 36 maanden. Voor kinderen is de termijn afhankelijk van de groei.


Therapeutisch elastische kousen

Deze vallen onder de basisverzekering. Bij de juiste medische indicatie worden ze vergoed. Afhankelijk van uw verzekeraar heeft u over het algemeen recht op twee paar/stuks per jaar of per veertien maanden. Sommige aan- en uittrekhulpen zijn opgenomen in het basispakket. Uitgebreidere aantrekhulpen kunnen aangevraagd worden met een recept van een arts. De vergoeding verschilt per verzekeraar. Onze adviseur kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn.


Borstprothesen

Borstprothesen worden vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. RRT heeft vanaf 2024 contracten met alle zorgverzekeraars. Borstprotheselingerie en –badmode komen voor eigen rekening. Sommige verzekeraars bieden vanuit de aanvullende verzekering hiervoor een vergoedingsbudget per jaar.

Eigen risico?
De hulpmiddelen zoals hierboven genoemd worden vergoed uit de basisverzekering. U heeft voor de basisverzekering een wettelijk eigen risico van € 385,- (2024) of een door u gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico. Zowel de eigen bijdrage als het eigen risico moet u zelf betalen. Hierop heeft Roessingh Revalidatie Techniek geen enkele invloed, aangezien het wettelijke regelingen zijn. Het kan dus voorkomen dat u op uw orthopedische hulpmiddel naast de wettelijke eigen bijdrage ook van uw zorgverzekeraar nog een rekening ontvangt inzake uw eigen risico.


Orthopedische Steunzolen

Deze vallen niet onder uw basisverzekering. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering verschilt per verzekeraar. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar. Orthopedische steunzolen betaalt u bij aflevering direct aan RRT. De rekening moet u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.


De Redressiehelm

De redressiehelm wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, wanneer er sprake is van plagiocefalie (scheef hoofdje) en brachycefalie (afplatting achterzijde hoofdje). Uitzondering hierop is de behandeling van craniosynostose (het vroegtijdig sluiten van één of meer van de schedelnaden). In dat geval valt de redressiehelm onder medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg).

Is het nog mogelijk om de helm vergoed te krijgen?
Ja, bij een enkele zorgverzekeraar is er de mogelijkheid om in een aanvullende verzekering aanspraak te maken op een vergoeding. Wij adviseren u om zelf uw polisvoorwaarden te checken of te informeren bij de klantenservice van uw verzekeraar, naar de voor u actuele situatie met betrekking tot vergoeding.

Wat kost de RRT Redressiehelm?
RRT biedt de redressiehelm aan voor € 1.300,- inclusief btw. Deze prijs is inclusief consult, aanmeet- en controleafspraken. Tijdens de aanmeetafspraak wordt u verzocht de opdrachtbevestiging te tekenen en ook een aanbetaling te doen van € 450,-. Bij het afleveren van de helm moet de overige € 850,- betaald worden.