Modieuze Orthopedische Schoenen voor verhoogd loopgemak

Als u afwijkende voeten heeft, is het extra belangrijk dat uw schoenen goed passen. Helaas roepen orthopedische schoenen een negatieve eerste reactie op. Het zou dan om lelijke, grove schoenen gaan, die juist de aandacht op uw voeten vestigen. Tegenwoordig hoeft dit echter niet meer zo te zijn. Dit negatieve imago was voor Roessingh Revalidatie Techniek een drijfveer om op zoek te gaan naar orthopedische schoenen die zowel functioneel als erg mooi zijn.

Lees meer

Orthopedische schoenen – Modieus maatschoeisel

Schoenen moeten goed passen, zeker wanneer iemand afwijkende voeten heeft. Bij de gedachte aan orthopedische schoenen is de eerste reactie dat het vaak om lelijke, grove, donkere schoenen gaat. Dit hoeft echter gelukkig allang niet meer zo te zijn. Het is juist dit negatieve imago dat RRT iedere dag opnieuw stimuleert om nieuwe, mooi vormgegeven oplossingen te zoeken.

Lees meer