Redressiehelm - op maat gemaakt door uw specialist

Een redressiehelm is een op maat gemaakte helm die gebruikt wordt om afwijkingen en afplattingen aan de schedel van baby’s te corrigeren. De meest voorkomende afwijkingen heten plagiocefalie en brachycefalie. Schedelafwijkingen kunnen ontstaan door het verkeerd aaneen groeien van de fontanellen (schedeldelen) of door continue druk op een bepaald deel van de schedel bij rugligging. Hoewel het merendeel van deze aandoeningen spontaan kan herstellen met behulp van houdingsadviezen en oefentherapie, kan het aanmeten van een redressiehelm wenselijk en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk zijn.

RRT – erkend producent van de redressiehelm

Omdat het schedelbot van baby’s nog zeer flexibel is, kan een redressiehelm de groei van de schedel vaak volledig bijsturen. Voor het aanmeten van deze helm gaat bij RRT een uitgebreide intake en pasproces vooraf. Voor baby’s vanaf vijf maanden kan gestart worden met redressiehelmtherapie, waaraan vaak een periode van houdingsadviezen en fysiotherapie aan vooraf is gegaan. De redressiehelm biedt groeiruimte aan de kant van de afplatting, en sluit aan op de overige (gewenste) schedelcontouren. De helm doet geen pijn, al moeten sommige baby’s wel aan het hulpmiddel wennen. De redressiehelm van RRT wordt ontwikkeld zonder kinband, omdat deze een dermate goede pasvorm heeft dat er geen kinband nodig is. Dit maakt de helm veiliger en prettiger draagbaar. Het dragen van de helm kan in totaal tussen de drie en zes maanden duren. Wij verzorgen uitstekende nazorg in de vorm van regelmatige controles. 

Stoot- of Valhelm

Er kan er om verschillende redenen behoefte zijn aan bescherming of behandeling van het hoofd. Bij vallen of stoten biedt de valhelm van Roessingh Revalidatie Techniek bescherming van het hoofd. Hoofdbonken of epilepsie zijn redenen waarbij een deze hoofdorthese uitkomst biedt.