Hoofdklachten

Er kan er om verschillende redenen behoefte zijn aan bescherming of behandeling van het hoofd. Bij vallen of stoten biedt de valhelm van Roessingh Revalidatie Techniek bescherming van het hoofd. Hoofdbonken of epilepsie zijn redenen waarbij een deze hoofdorthese uitkomst biedt. De meest voorkomende reden voor het dragen van een helm is scheefgroei van het hoofd. Dit betreft de zogenaamde redressiehelm. Door het advies van rugligging, in combinatie met een voorkeurshouding, ontwikkelen sommige baby’s een afplatting en daarmee vaak ook asymmetrie van de schedel. Deze behandeling met behulp van een helm noemen we redressiehelmtherapie.

Plagiocefalie behandelen met de juiste revalidatiemiddelen

Plagiocefalie is goed te behandelen

Door bepaalde voorkeurshoudingen van baby’s in de baarmoeder is het mogelijk dat er druk komt te staan op bepaalde delen van de schedel. Het is vanwege deze druk dat er ongewenste afwijkingen of afplattingen aan een jonge schedel kunnen ontstaan. Eén van die afwijkingen is plagiocefalie, ofwel een scheef achterhoofd. In de meeste gevallen vindt er na de geboorte een spontane genezing van plagiocefalie plaats. Soms is het echter verstandig om een redressiehelm aan te meten.

Lees meer

  • 1
  • 2