Stoot- of Valhelm

Er kan er om verschillende redenen behoefte zijn aan bescherming of behandeling van het hoofd. Bij vallen of stoten biedt de valhelm van Roessingh Revalidatie Techniek bescherming van het hoofd. Hoofdbonken of epilepsie zijn redenen waarbij een deze hoofdorthese uitkomst biedt.