Hoofdklachten

Er kan er om verschillende redenen behoefte zijn aan bescherming of behandeling van het hoofd. Bij vallen of stoten biedt de valhelm van Roessingh Revalidatie Techniek bescherming van het hoofd. Hoofdbonken of epilepsie zijn redenen waarbij een deze hoofdorthese uitkomst biedt. De meest voorkomende reden voor het dragen van een helm is scheefgroei van het hoofd. Dit betreft de zogenaamde redressiehelm. Door het advies van rugligging, in combinatie met een voorkeurshouding, ontwikkelen sommige baby’s een afplatting en daarmee vaak ook asymmetrie van de schedel. Deze behandeling met behulp van een helm noemen we redressiehelmtherapie.