RRT ondersteunt Hersenletsel on Tour

Vijf jaar geleden hebben vijftig mensen, het merendeel getroffen door een Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH), door Nederland gefietst. Met dit evenement werd onder meer de aandacht gevraagd voor diverse hersenaandoeningen. Naast traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval, zijn beroertes (CVA), Multiple Sclerose, Parkinson, Epilepsie, Zuurstofgebrek na reanimatie en hersentumoren belangrijke oorzaken van NAH. Er zijn 10.000 tot 50.000 nieuwe gevallen van traumatisch hersenletsel per jaar en 41.000 nieuwe beroertes, (CVA en TIA). 500.000 mensen in Nederland leven met de gevolgen. Daarom willen zij na vijf jaar weer de aandacht vestigen op deze vormen van Niet Aangeboren Hersenletsel. Gewoon omdat het nodig is!!!

Lees meer

Stichting Noaberhulp en RRT sluiten sponsorovereenkomst tot 2023

Op 12 april 2016 hebben Noaberhulp en RRT hun reeds jarenlange samenwerking bekrachtigd in een overeenkomst. Dit betekent dat de komende 7 jaar Noaberhulp en RRT partners zullen blijven. Stichting Noaberhulp ondersteunt, in nauwe samenwerking met het Lilianefonds,  mensen en in het bijzonder kinderen, met een handicap in ontwikkelingslanden met als doel een zo zelfstandig mogelijk en gelijkwaardig bestaan.

Lees meer

Scholing mammacare en ambulante compressietherapie RRT

De mammacareconsulenten hebben maandag 21 maart jl. een bijscholing gevolgd van de BVBL (Belangenverbond voor borstprotheseleverancier) in Vianen. Naast informatie over nieuwe producten op het gebied van borstprothesen was er veel aandacht voor de communicatie in de paskamer. Samen met actrices werden diverse rollenspellen uitgebeeld, waarbij de deelnemers actief betrokken werden.

Lees meer