• Nieuws

"Toppers op zondag" bezoeken Roessingh

Op zondag 19 januari jl. hebben de kinderen van Toppers op Zondag Roessingh bezocht. De weekendschool Toppers op Zondag biedt kinderen de mogelijkheid hun horizon te verbreden door hen kennis te laten maken met  verschillende beroepen. Het bezoek van deze toppers aan Roessingh is vooral bedoeld om de jongeren een kans te bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De groep heeft meerdere onderdelen van het Roessingh concern bezocht.

Lees meer

RRT test lichtste bionische knieprothese ter wereld

Dat je na een beenamputatie of verlamming door een ruggenmergbeschadiging, op een dag weer opstaat en wegwandelt. Rebocon Bionics wil met behulp van robotica mensen met een lichamelijke beperking letterlijk vooruit helpen.

Lees meer

Presentatie wetenschappelijk onderzoek Roessingh Omo Support Schouderorthese (ROS) tijdens ISPO congres Japan

Orthopedisch instrumentmaker John-John de Koning (Roessingh Revalidatie Techniek) en revalidatiearts Reinout van Vliet (Roessingh, centrum voor revalidatie te Enschede) hebben een nieuwe schouderorthese voor patiënten met (sub)luxaties ontwikkeld. Sinds januari 2016 wordt deze door RRT exclusief op maat geleverd. Verwijzingen vinden inmiddels plaats uit alle windstreken van het land.

In 2019 is wetenschappelijk onderzoek verricht door Willemijn Verloop, revalidatiearts in opleiding, naar de klinische ervaring van patiënten die deze orthese voorgeschreven hebben gekregen. Het onderzoek is uitgevoerd onder supervisie van Prof. Hans Rietman. Willemijn heeft de resultaten in oktober jl. in Japan op het 17e Wereldcongres van de International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) mogen presenteren. De resultaten zijn positief. Er werd geconstateerd dat patiënten met de orthese beter kunnen functioneren, minder pijn hebben en erg tevreden zijn. Daarnaast ervaren ze het meeste effect tijdens lopen en staande activiteiten.

In het kort:
Voor wie: patiënten met schouder (sub)luxatie bij onder andere neuralgische amyotrofie, FSHD, na CVA, plexus letsel, dwarslaesie en orthopedische aandoeningen. Voorwaarde is dat enige functie in de onderarm nog aanwezig is in kader van oedeempreventie.
Doel: optimaal repositioneren van de schouderkop waardoor vermindering van zwaar gevoel in de arm en afname van pijn in nek- en schouderregio.
Voordelen ROS: op maat gemaakt, functie van de (onder)arm kan weer ingezet worden, patiënt kan zelf gewenste mate van liften van de arm bepalen.

Patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor deze nieuw ontwikkelde orthese kunnen verwezen worden naar revalidatiearts Van Vliet van het NMA team van Roessingh, centrum voor revalidatie, te Enschede. Voorwaarde voor het slagen van het dragen van de orthese is dat liftend tapen van de arm met goed effect is uitgeprobeerd.